Doberman je jedina rasa koja je dobila ime po svom poznatom odgajivaču, Fridrihu Luisu Dobermanu (02.01.1834.-09.06.1894.). Po predanju on je bio poreznik, strvoder i gradski šinter, s pravom da hvata sve slobodne pse po gradu. Za uzgoj je upotrebljavao naročito oštre pse. Značajnu ulogu u stvaranju dobermana igrali su sigurno „mesarski psi“ koji su po tadašnjim shvatanjima imali odliku „rase“. Ovi psi su bili neka vrsta preteče današnjeg rotvajlera, pomešanih sa jednom rasom ovčara koju su gajili u Thuringenu, a bio je crn sa oznakama rđastocrvene boje. Sa nabrojanim mešancima, Doberman je 70-tih godina prošlog veka otpočeo uzgoj.
Želeo je da stvori svoju rasu, odnosno radnog psa koji bi bio i pas za dvorište i kućni pas.

Uzgoj dobermana teži srednje velikom snažnom i mišićavom psu, koji pored mase mora imati ele- gantno telo.
Opšti izgled: Doberman je srednje veliki, snažno i mišićavo građen. Elegancijom tela, ponosnim držanjem, temperamentom i izražajnošću odgovara slici idealnog psa.
Proporcije: Doberman je kvadratičan pas, što se posebno odnosi na mužjaka. Dužina leđa treba da je jednaka visini grebena. Kod mužjaka dužina može da prelazi ne više od 5%, kod ženki ne više od 10%, u odnosu na visinu grebena.
Narav: U osnovi doberman je prijateljske naravi, veoma privržen porodici i prijatelj dece. Poželjno je da bude srednje izraženog temperamenta i srednje oštrine, srednjeg stepena razdražljivosti. Pri dobrom vođenju želja za radom dolazi do izražaja.

dobermani

Glava
Gornji deo: Snažan, odgovara građi tela. Posmatrano odozgo odgovara tupom klinu. Gledano spreda i sa strane linije izgledaju ravne, ne lome se prema ušima. Nadočni lukovi su dobro razvi- jeni, ali nisu istaknuti napred. Čeona brazda je vidljiva. Potiljna kost ne treba da bude istaknuta. Od napred i odozgo posmatrano, postrane linije glave ne smeju biti izbočene. Postrana laka zaobljenost gornje vilice i jagodične kosti moraju biti u harmoniji u odnosu na celokupnu glavu. Muskulatura glave je snažno razvijena i prikupljena uz kosti.
Stop: Je minimalan, ali prepoznatljiv (vidno postoji).

Lični deo
Nos: Nosna pečurka je dobro građena, više široka nego okrugla, sa velikim otvorom, bez ukupnog isturanja napred. Kod crnih pasa je crna, kod braon ima nešto svetliji ton.
Vilica: Njuška mora biti u dobroj proporciji prema lobanjskom delu i mora biti dobro razvijena. Vilica je duboka, usni otvor treba da je širok i da dopire do molara. Dobra širina vilice mora biti izražena i u oblasti gornjih i donjih očnjaka.
Usne: Treba da priležu čvrsto i ravno na vilice, i čine jasan spoj sa usnim otvorom. Tamno su pig- mentisane, kod braon pasa ton je nešto svetliji.
Zubalo: Snažno, i gornja i donja vilica su široke. Zubalo je makazasto, 42 zuba, normalne veličine.
Oči: Srednje velike, tamne, ovalne. Kod braon pasa dozvoljen je nešto svetliji ton. Očni kapci dobro naležu. Rub očnog kapka odlakan (trepavice).

Uši: Visoko usađene, na gore nošene, kupirane tako da im je veličina proporcionalna u odnosu na dužinu glave. U zemljama gde je kupiranje zabranjeno, nekupirane uši se jednako vrednuju sa kupiranim ušima. Poželjno je da su srednje veličine i da svojom prednjom ivicom naležu na obraze.
Vrat: Dobre dužine u odnosu na glavu i telo, suv i mišićav. Uzdiže se od grudnog koša i plećki, dopadljivo je savijen, uspravno nošen i ponosnog držanja.

Telo
Greben: Posebno kod mužjaka treba da je izražen u visinu i dužinu, i pri tome leđnu liniju u odno- su na sapi čini uzdignutom.
Leđa: Kratka su i čvrsta. Leđa i slabine su široka i mišićava. Ženka može biti nešto duža u slabin- skom delu, pošto je potreban prostor za plodove.
Sapi: Pružaju se od krsne kosti u pravcu korena repa, sa jedva vidljivim padom, ali i pored toga su dobro zaobljene, nisu ni ravne ni napadno padajuće (nisu strme). Dobre su dužine i sa dobrom muskulaturom.
Grudni koš: Dužina i dubina grudnog koša moraju biti u pravilnom odnosu prema dužini leđa. Pri tome dubina, sa lako zaobljenim rebrima iznosi polovinu visine grebena. Grudi imaju dobru
širinu i posebno napred istaknuto predprsje (osnova mu je grudna kost sa pripadajućom musku- laturom).
Linija stomaka: Od kraja grudne kosti do karlice stomak je pribran.
Rep: Visoko usađen i kratko kupiran, pri čemu treba da ostanu dva pršljena. Testisi: Mužjaci moraju imati dva normalno razvijena i u skrotum spuštena testisa. Prednje noge
Prednje noge posmatrano sa svih strana stoje gotovo ravno, odnosno vertikalno na zemlju i snažno su razvijene.
Plećka: Leži čvrsto uz grudni koš, sa dobro razvijenim mišićima, sa obe strane grebena. Plećka na gore prelazi iznad trnastih nastavaka grudnog dela kičme. Po mogućnosti koso postavljena, i unazad pod uglom od oko 50 stepeni.
Nadlaktica: Dobre dužine, dobro mišićava, ugao prema plećki je 105-110 stepeni.

Lakat: Dobro priležući, nije iskrenut ni u polje ni unutra.
Podlaktica: Snažna i ravna, dobro mišićava. Dužina u harmoničnom odnosu prema telu.
Šaplje: Snažno.
Došaplje: Snažne kosti, od napred gledano ravno, posmatrano sa strane-iskošeno je najviše 10 ste- peni.
Šape: Kratke i zatvorene. Prsti zaobljeni na gore (mačija šapa). Nokti su kratki i crni.

Zadnje noge: Od pozadi posmatrano, doberman ima izraženu široku i zaobljenu muskulaturu sapi i karlice. Pružajuća muskulatura od karlice ka natkolenici i potkolenici ima dobru širinu na natkolenici, u regiji kolena i potkolenici. Snažne zadnje noge su prave i paralelne.
Natkolenica: Dobre dubine i širine, sa snažnom muskulaturom. Dobar ugao kuka. Ugao prema horizontali iznosi 80-85 stepeni.
Koleno: Snažno, sačinjeno je od natkolenice, čašice i potkolenice. Koleni ugao je oko 130 stepeni.
Potkolenica: Srednje dužine u harmoničnom odnosu sa ukupnom dužinom zadnje noge.
Skočni zglob: Srednje snage, paralelan. Potkolenične kosti susreću se sa kostima došaplja. Ugao skočnog zgloba je oko 140 stepeni..
Došaplje: Kratko i stoji normalno u odnosu na podlogu.
Šape: Kao i kod prednjih, prsti su kratki, zasvođeni i zatvoreni. Nokti su crni i kratki.

dobermani

Kretanje: Kao što je kretanje značajno za upotrebnu vrednost, takođe je od izuzetnog značaja za eksterijer. Korak je elastičan, gibak, slobodan i osvajajući. Prednje noge idu što je moguće više napred. Zadnje noge su široko postavljene, elastično prenose snagu potiska. Prednja noga jedne i zadnja noga jedne i zadnja noga druge strane istovremeno se pomeraju unapred. Dobra čvrstina leđa, nogu i zglobova.
Koža: Svuda dobro prileže i dobro je pigmentisana.
Dlaka: Kratka, oštra i gusta. Prileže čvrsto, ravna je i ravnomerno raspoređena po celom telu. Podlaka nije dozvoljena.
Boja: Crna ili tamno braon sa rđastocrvenim, oštro ograničenim i čistim paležom. Palež se nalazi na vilicama, kao fleke na obrazima i nadočnjacima, na grlu, dve fleke na grudima, na došaplju i
šapama, na unutrašnjim stranama butina, oko anusa i sednih kvrga.
Veličina: Visina grebena mužjaka je 68-72 cm, ženki 63-68 cm. Poželjna je srednja visina. Masa mužjaka je 40-45 kg, a ženke 32-35 kg.

Greške
Opšti izgled: Nedovoljno izražene osobine pola. Nedostatak supstance lagan, težak, visokonog, teške kosti.
Glava: Isuviše snažna, preuska, prekratka, preduga, previše ili premalo izražen stop, prejaka
čeona brazda, slaba donja vilica, okrugle ili bademaste oči, svetle oči, prejaki obrazi, nepriležuće usne, otvorene ili previše duboke oči, previsoko ili prenisko usađene uši, otvoren ugao usana (žvale).
Vrat: Nešto kraći, prekratak, višak kože na guši, podgušnjak, jelenji vrat, predug (neharmoničan). Telo: Nedovoljno čvrsta leđa, padajuće sapi, ulegnuta, sedlasta leđa, šaranasta leđa, premalo ili previše zaobljena rebra, nedovoljna dubina grudi kao i prevelika širina, preduga leđa, nedostatak predgrudi previsoko ili prenisko usađen rep, nedovoljno ili isuviše prikupljen stomak.
Noge: Otvoreni ili zatvoreni uglovi prednjih ili zadnjih nogu, labavi laktovi, od standarda odstu- paju a butina položaj kostiju i zglobova, uski ili široki prsti. Kravlji, bačvast, uzan stav zadnjih nogu, otvorene ili meke šape, zakržljali prsti, svetli nokti.
Odlakanost: Presvetli, nešto ograničeni, nečisti paleži, pretamna maska, velika crna fleka na nogama, gotovo nevidljiva ili prevelika oznaka na grudima. Duga, meka i dlaka bez sjaja. Talasasta dlaka, kao i nedovoljno odlakana mesta i neodlakana mesta. Veće kovrdže dlake, poseb- no na telu, vidljiva podlaka.

dobermani

Narav: Nedostajuća sigurnost, previsok temperament, preoštar, agresivan, preniska ili previsoka razdražljivost.
Veličina: Odstupajuća veličina od standarda do 2 cm je prihvatljiva.
Kretanje: Klimavo, sitan i nesiguran hod.
Diskvalifikacione mane: Izraženo odstupanje od polnih osobina.
Oči: Žute (grabljivičine), različito obojene oči.
Zubalo: Predgrizajuće, podgrizajuće ili klještasto zubalo i nedostatak zuba.
Testisi: Nerazvijena dva testisa u skrotumu.
Odlakanost:
Bele oznake, izražena duga i talasasta dlaka, izraženo svetla dlaka, veća neodlakana mesta.
Narav: Plašljivi, nervozni i preterano agresivni psi.
Veličina: Odstupanje više od 2 cm, na gore ili na dole od standardom propisane norme.