Patuljasti pinč je krajem XIX i početkom XX veka već postojao u velikom broju, a knjiga uzgoja iz 1925. godine beleži više od 1300 pasa ove rase. Kao i kod nemačkog pinča, od mnogih varijacija što se tiče boje psa, samo su psi crne dlake sa svetlijim oznakama, čiste riđe i braon-riđe dlake bili uzgajani.
Opšti izgled: Patuljasti pinč je umanjena varijanta nemačkog pinča čija veličina ne remeti opštoj skladnosti psa. Njegova elegantna četvrtasta građa je jasno vidljiva zahvaljujući kratkoj i glatkoj dlaci.
 Važne proporcije:
– Odnos dužine i visine je takav da doprinosi kvadratastoj građi
– Dužina glave (od vrha nosne pečurke do potiljne kvrge) odgovara polovini dužine leđne linije (od grabena do korena repa)
Temperament: Njegova živahnost, odlučnost, samopouzdanost i uravnotežen temperament čine ga prijatnim porodičnim ljubimcem i pratiocem.

• Glava Lobanjski deo:
Jaka, izdužena, bez naročito izražene potiljne kvrge. Čeoni deo je ravan i pruža se paralelno sa nos- nikom.
Stop: Blago, ali ipak jasno izražen.
• Lični deo
Nosna pečurka: Koža na nosu je dobro razvijena i uvek crna.
Njuška: Završava se tupim klinom. Nosnik je prav.
Usne: Crne, glatke, pripijene uz vilice. Usne su zatvorene.
Zubalo: Snažna gornja i donja vilica. Potpuni makazasti zagriz (42 čisto bela zuba prema zubnoj formuli) je snažan i vilice se čvrsto zatvaraju. Žvakaća muskulatura je dobro razvijena, bez naglašenih obraza koji narušavaju glatke konture.
Oči: Tamne, ovalne, sa crno pigmentisanim, pripijenim očnim kapcima
Uši: uspravne, visoko usađene, u obliku slova V, sa unutrašnjim ivicama koje su priljubljene uz obraze i okrenute su ka slepoočnicama. Prevoji su paralelni, ne bi trebalo da prelaze gornju liniju glave.
Vrat: Elegantno povijen i nije previše kratak. Glatko se stapa sa grebenom, bez bilo kakvog uočljivog prelaza. Suv, bez podgušnjaka. Koža na vratu je pripijena i bez nabora.

• Telo
Leđna linija: Blago padajuća od grebena prema stražnjem delu.
Greben: Predstavlja najvišu tačku leđne linije.
Leđa: Snažna, kratka i lepo zategnuta.
Slabine: Kratke, jake i duboke. Rastojanje između poslednjeg rebra i kuka je kratko, zbog čega pas izgleda kompaktno.
Sapi: Blago zaobljene, neprimetno se stapaju sa korenom repa
Grudi: Srednje široke, ovalne u prečniku, dosežu do laktova. Predgrudi su jasno obeležene grud- nom kosti.
Donja linija i stomak: Stomak nije previše pribran i sa donjom stranom grudnog koša gradi lepo zakrivljenu liniju.
Rep: Prirodan; traži se sabljast ili srpast rep.

• Prednje noge
Opšti izgled: Gledano spreda, prednje noge su jake, prave i nisu blizu jedna drugoj. Gledano sa strane, podlaktica je prava.
Lopatice: Lopatice su pripijene uz grudni koš, mišičave su sa obe strane ramene kosti i promini- raju iznad grudnih pršljenova. Kose što je više moguće i dobro položene unazad. Sa horizontal- nom linijom formiraju ugao od oko 50 stepeni.
Nadlaktica: Pripijena uz telo, snažna i mišićava. Sa lopaticom gradi ugao od 95 do 100 stepeni.
Lakat: U pravilnom položaju, nije okrenut ni ka unutra ni ka spolja.
Podlaktica: Snažno razvijena i mišićava. Gledano spreda i sa strane, potpuno je prava.
Šaplje: Snažno i čvrsto
Došaplje: Snažno i pomalo elastično. Gledano spreda, vertikalno, gledano sa strane, blago ukošeno prema tlu.
Prednje šape: Kratke i okruglaste, prsti su dobro međusobno pripijeni i izbočeni (mačja šapa), jastučići su otporni, nokti kratki, crni i jaki.

patuljasti pinc

• Zadnje noge:
Gledano sa strane, ukošene, gledano spreda, paralelne, ali ne blizu jedna drugoj kada se gleda otpozadi.
Butine: Srednje dužine, široke, pomalo mišićave
Koleno: Nije okrenuto ni ka unutra ni ka spolja
Potkolenica: Duga i snažna, stapa se sa snažnim skočnim zglobom.

Skočni zglob: Izrazito uglovan, snažan, čvrst, nije okrenut ni ka unutra ni ka spolja
Zadnje došaplje: Vertikalno prema tlu
Zadnje šape: Nešto duže od prednjih. Prsti su dobo međusobno pripijeni i izbočeni. Nokti su krat- ki i crni.
Kretanje: Nemački pinč je kasač. Njegova leđa pri kretanju ostaju čvrsta i prilično stabilna. Kretanje je skladno, sigurno, silovito i nesputano, sa dobrom dužinom iskoraka. Tipično za kas je opušteno i lako kretanje sa osvajanjem prostora, jakim potiskom i slobodnim izbacivanjem pred- njih nogu.
Koža: Zategnuta na čitavom telu
Dlaka: Kratka i gusta, glatka, uz telo i sjajna, bez delova koji nisu odlakani

Boja
• Jednobojni psi: zagasito crvena (jelenje crvena), crvenkasto-baron, do tamne crvenobraon
• Crni i svetlosmeđi psi: sjajna crna sa crvenim ili braon paležom. Teži se paležu koji je tamniji, bogatiji i definisaniji. Oznake paleža su raspoređene na sledeći način: iznad očiju, sa donje strane grla, na došaplju, na šapama, sa unutrašnje strane zadnjih nogu i ispod korena repa. Na grudima se nalaze dva jednaka, jasno odvojena trougla.
l Visina i težina
Visina u grebenu: Mužjaci i ženke 25 do 30cm. Težina: Mužjaci i ženke 4 do 6kg.
Mane: Sva odstupanja od navedenih tačaka treba smatrati manama, a ozbiljnost sa kojom se te mane uzimaju u obzir treba da bude proporcionalna njihovom stepenu i njihovom uticaju na zdravlje i dobrobit psa.

Naročito:
– Nespretni ili nežne konstitucije. Previše kratke ili previše duge noge.
– Teška ili okrugla lobanja
– Nabori na čeonom delu
– Kratka, špicasta ili uska njuška
– Klještasti zagriz
– Svetle, previše male ili previše velike oči
– Uši nisko usađene ili previše duge, nejednako nošene
– Podgušnjak
– Previše duga, pribrana ili meka leđa
– Šaranasta leđa
– Padajuće sapi
– Duge šape
– Ravanisanje
– Poskakivanje pri kretanju
– Retka dlaka
– Crni trag na leđima, tamno sedlo i prosvetlela ili bleda dlaka
– Visina u grebenu odstupa od propisane do 1 cm
Teške mane:
– Polni dimorfizam nije izražen (npr. virilizacija ženki)
– Nežnog izgleda
– Jabučasta glava
– Linije glave nisu paralelne
– Laktovi su okrenuti ka spolja
– “O” stav zadnjih nogu
– Skočni zglobovi okrenuti ka spolja
– Visina u grebenu odstupa od propisane za više od 1 a manje od 3 cm
 Diskvalifikujuće mane:
– Plašljivost, agresivnost, zloćudnost, preterana sumnjičavost ili nervozni temperament
– Bilo kakav deformitet
– Osobine suprotnog pola su jasno uočljive
– Greške u građi usta u vidu predgrizajućeg ili podgrizajućeg zagriza, ili krivih usta
– Ozbiljne greške u pojedinačnim delovima tela, kao što su konstitucijske greške, greške u pogle- du dlake ili boje
– Visina u grebenu odstupa od propisane za više od 2 cm
Svi psi koji jasno pokazuju fizičke nedostatke ili one u ponašanju diskvalifikuju se.
N.B: Kod mužjaka mora da postoje dva naizgled pravilno razvijena testisa potpuno spuštena u skrotum.

patuljasti pinc